Ayçiçeği Küspesi


Ayçiçeği tohumundan yağın alınmasıyla geriye kalan, ham protein oranı içerdiği kabuk miktarına göre % 20-42 arasında değişen ve rasyonlara protein kaynağı olarak katılan, lizin bakımından yetersiz yem maddesi.